Pruksa Ville อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ

ที่ตั้งโครงการ

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

การเดินทาง

 - จากถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง (ขาออกเมือง) จากถนนอ่อนนุช เข้าถนนลาดกระบังเข้า กลับรถเข้าสู่ถนนลาดกระบัง 14/1
 - จากถนนลาดกระบัง-หลวงแพ่ง (ขาเข้าเมือง) จากถ.หลวงแพ่ง ตรงมาเข้าสู่ ซ. ลาดกระบัง 14/1
 - จากถนนวงแหวน ลงสุขาภิบาล2 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขาภิบาล2 แล้วเลี้ยวขวาแยกไฟแดงเข้าสู่ถนนลาดกระบัง
 - จากถนนเฉลิมพระเกียรติ วิ่งตรงมาแยกประเวศแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง