Neo Zen

ขนาดที่ดินเริ่มต้น :ประมาณ 22 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย :ประมาณ 176 ตารางเมตร

ลักษณะเด่น :

  • Design พิเศษให้ทุกหลังมีลักษณะเหมือน Unit หลังมุม ด้วยผนังกระจกเข้ามุม Corner window wall จากพื้นจรดฝ้าเปิดรับแสงธรรมชาติ เพิ่มความโปร่ง โล่ง สบาย
  • Grand Master Bedroom ห้องนอนขนาดใหญ่ 2 ห้อง พร้อมพื้นที่ Walk-in Closet ห้องน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง
  • Flexi – Multi Space เติมเต็มด้วยพื้นที่การใช้งานที่สามารถปรับเปลี่ยน Function การใช้งานได้ตามความต้องการและตอบสนอง Lifestyle การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นส่วนพื้นที่รับแขกจนถึงส่วนรับประทานอาหาร หรือพื้นที่ห้องรับแขกที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์ได้

FUNCTION

  • 3 ห้องนอน
  • 3 ห้องน้ำ
  • 2 ที่จอดรถ
  • 1 ห้องเอนกประสงค์
  • 2 ห้องเก็บของ

แปลน