Pruksa Ville พระราม5

ที่ตั้งโครงการ

ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 

การเดินทาง

  • จากถนนติวานนท์ มุ่งตรงมายังสะพานพระราม 5 หรือมาจากทางวงศ์สว่าง ผ่านถนนพิบูลสงคราม ข้ามสะพานพระรามห้า ลงสะพานชิดซ้ายเข้าซอยวัดสังฆทาน ตรงไปตามทางประมาณ 500 เมตร หรือหากเลยซอยวัดสังฆทาน ให้ตรงไปเข้าทางซอยโรงแรมริช เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วตรงไปตามทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
  • จากถนนราชพฤกษ์ ผ่านวงเวียนราชพฤกษ์ เข้าสู่ถนนนครอินทร์ กลับรถใต้สะพานพระราม 5 เข้าซอยวัดสังฆทาน ตรงไปตามทางประมาณ 500 เมตร หรือหากเลยซอยวัดสังฆทาน ให้ตรงไปเข้าทางซอยโรงแรมริช เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วตรงไปตามทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร