Pruksa Ville บางนา-วงแหวน

ที่ตั้งโครงการ

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

การเดินทาง

  • การเดินทางจากถนนบางนาตราด มุ่งหน้าสุวรรณภูมิ ให้กลับรถหน้าโฮมโปรบางพลี แล้วย้อนกลับมาทาง Mega บางนาที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในสนามกอลฟ์บางพลีใหญ่ ใช้ทางเข้าเดียวกับสถามกอล์ฟบางพลี
  • การเดินทางจากถนนกาญจนาภิเษก (อ่อนนุช) ให้ออกจากถนนกาญาจนาวิ่งเลี้ยวซ้ายออกถนนบางนาตราดแล้วกลับรถหน้า โฮมโปรบางพลีแล้วย้อนกลับมาทาง Mega บางนาที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในสนามกอลฟ์บางพลีใหญ่ ใช้ทางเข้าเดียวกับสถามกอล์ฟบางพลี
  • การเดินทางจากวงแหวนอุสาหกรรมให้เลี้ยวซ้ายออกทางด่านจ่ายเงินก่อน มุ่งหน้าออกบางนา แล้วกลับรถช่วงอาคารเนชั่นเพื่อมุ่งหน้าไปสุวรรณภูมิกลับรถหน้าโฮมโปร แล้วย้อนกลับมาทาง Mega บางนาที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในสนามกอลฟ์บางพลีใหญ่ ใช้ทางเข้าเดียวกับสถามกอล์ฟบางพลี