PRUKSAVILLE RASSADA-KOEKAEW

ที่ตั้งโครงการ

ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

การเดินทาง

- เส้นทางที่ 1 สนามบิน                                                                              

มุ่งหน้าเข้าเมืองภูเก็ต ผ่าน อ.ถลาง ผ่าน ต.เกาะแก้ว ผ่านแยกบายพาส                

ขับตรงมาเรื่อยๆ สักระยะ ผ่านแหลมหินซีฟู๊ดฝั่งซ้ายมือ ให้ชิดขวาเพื่อเตรียมกลับรถเข้าซอยโครงการ

สังเกตุซ้ายมือเป็นศูนย์รถยนต์นิสัน กลับรถตรงข้ามศูนย์รถเพื่อเข้าซอยโครงการ                                       

ขับเข้าซอยไปประมาณ 800 เมตร โครงการพฤกษาวิลล์ รัษฎา-เกาะแก้ว อยู่ฝั่งซ้ายมือ                                                                                                                                                                    

- เส้นทางที่2 มาจากตัวเมืองภูเก็ต                                                                             

มุ่งหน้าไปตามถนนเทพกระษัตรี เพื่อออกจากเมืองภูเก็ต ผ่านซุปเปอร์ชีฟ 

ผ่านบริษัททิพยประกันภัย ตรงมาสักระยะสังเกตุขวามือเป็นศูนย์รถยนต์นิสัน       

เตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซฮยตรงข้ามศูนย์รถยนต์นิสัน ตรงไปอีกประมาณ 800 เมตร 

โครงการพฤกษาวิลล์ รัษฎา-เกาะแก้ว อยู่ฝั่งซ้ายมือ