ขอใช้สถานที่

เพียงท่านเลือกโครงการที่สนใจใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาผลการขอใช้สถานที่ภายใน 7 วันทำการ เมื่อท่านได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้าใช้บริการแล้ว กรุณานำเอกสารยืนยันสิทธิ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ไปติดต่อที่สำนักงานขายประจำโครงการ เพื่อเข้าใช้สถานที่ในวันและเวลาที่ได้รับอนุญาต

อ่านเงื่อนไขในการขอเข้าใช้สถานที่เพิ่มเติม Click ที่นี่