พฤกษาวิลล์ นครอินทร์-ราชพฤกษ์ "16-17 ก.พ. 62 นี้" จะขอก็รีบขอ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย เริ่ม 1.89 ลบ.

พฤกษาวิลล์ นครอินทร์-ราชพฤกษ์ "16-17 ก.พ. 62 นี้" จะขอก็รีบขอ...จอง 0 บาท ฟรีทุกค่าใช้จ่าย เริ่ม 1.89 ล้านบาท*

พบกันที่ Sales Gallery Pruksa Ville พฤกษาวิลล์ นครอินทร์-ราชพฤกษ์ 

 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร คลิกเลย!

 

ดูรายละเอียดโครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่

พฤกษาวิลล์ นครอินทร์-ราชพฤกษ์   เริ่ม 1.89  ล้านบาท*

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

     เริ่มก่อสร้าง มีนาคม 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จ มกราคม  2562  ภาพถ่ายทุกภาพเป็นบรรยากาศจำลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วอาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23   ถนนพหลโยธิน  แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107548000307  ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท  ชําระแล้ว 2,232,682,000 บาท

    กรรมการผู้จัดการ คุณธีรเดช เกิดสำอางค์ และ คุณนิมิตร  พูลสวัสดิ์  |  พฤกษาวิลล์ นครอินทร์ - ราชพฤกษ์  ที่ตั้งโครงการ  ต.บางขุนทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  พื้นที่โครงการประมาน 14-1-88.8 ไร่ ทรัพย์ส่วนกลางประกอบไปด้วย พื้นที่สวนหย่อม, พื้นที่สวนสาธารณะ, พื้นที่สำนักงานนิติบุคคล, พื้นที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ, พื้นที่ถนน/ที่จอดรถและช่องว่างระหว่างแปลง 6-0-54.6 ไร่ ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 76/2559  โฉนดที่ดินเลขที่ 3400 / 3401(บางส่วน) 3395 / 3399  (บางส่วน) 6875 / 33364 และ 51720 (รวม 7 โฉนด) ที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับธนาคารหรือบุคคลอื่น บริษัทจะโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบ
กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาและลูกค้าชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา  |  *ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท มีจำนวน 2 แปลง ประกอบด้วยแปลง 106 / 107  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  |  ฟรีทุกค่าใช้จ่าย* คือ

  1. ฟรีค่าโอนฯ 1%ของราคาประเมินกรมที่ดิน จะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  2. ฟรีค่าจดจำนอง 1%ของราคาประเมินกรมที่ดิน จะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2562 และสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ 31 มี.ค. 2562 โดยที่ลูกค้าต้องจองและทำสัญญาจะซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562 เท่านั้นและจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562  
  3. จอง 0 บาท หมายความว่า ลูกค้าชำระเงินค่าจองเป็นมูลค่า 0 บาท  โปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการพฤกษาวิลล์ นครอินทร์ - ราชพฤกษ์  ติดต่อรับได้ที่โครงการ พฤกษาวิลล์ นครอินทร์ - ราชพฤกษ์  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนด 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานขาย สอบถามโทร Pruksa Contact Center 1739

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่น