พฤกษาวิลล์ เพชรเกษม 91-93 "16-17 ก.พ. 62 นี้" จะขอก็รีบขอ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย เริ่ม 1.49 ลบ.

พฤกษาวิลล์ เพชรเกษม 91-93 "16-17 ก.พ. 62 นี้" จะขอก็รีบขอ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย เริ่ม 1.49 ลบ.

พบกันที่ Sales Gallery Pruksa Ville พฤกษาวิลล์ เพชรเกษม 91-93

 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร คลิกเลย!

 

ดูรายละเอียดโครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่

พฤกษาวิลล์ เพชรเกษม 91-93   เริ่ม 1.49  ล้าบาท*

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

     เริ่มก่อสร้าง เมษายน 2560  คาดว่าจะแล้วเสร็จ มกราคม  2562  ภาพถ่ายทุกภาพเป็นบรรยากาศจำลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วอาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23   ถนนพหลโยธิน  แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107548000307  ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท  ชําระแล้ว 2,232,682,000 บาท

    กรรมการผู้จัดการ คุณธีรเดช เกิดสำอางค์ และ คุณนิมิตร  พูลสวัสดิ์  |  พฤกษาวิลล์ 99  เพชรเกษม 91-93  ที่ตั้งโครงการ  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร พื้นที่โครงการ 33-3-19.8 ไร่ ทรัพย์ส่วนกลางประกอบไปด้วย พื้นที่สวนหย่อม, พื้นที่สวนสาธารณะ, พื้นที่สำนักงานนิติบุคคล, พื้นที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ, พื้นที่ถนน/ที่จอดรถและช่องว่างระหว่างแปลง 13-3-7.7 ไร่  ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 12/2560  โฉนดที่ดินเลขที่ 48955 และ 55440 ที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับธนาคารหรือบุคคลอื่น บริษัทจะโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาและลูกค้าชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา  |  *ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้านบาท มีจำนวน 2 แปลง ประกอบด้วยแปลง 366 / 367  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  |  

ฟรีทุกค่าใช้จ่าย* คือ

  1. ฟรีค่าโอนฯ 1%ของราคาประเมินกรมที่ดิน จะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  2. ฟรีค่าจดจำนอง 1%ของราคาประเมินกรมที่ดิน จะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2562 และสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ 31 มี.ค. 2562 โดยที่ลูกค้าต้องจองและทำสัญญาจะซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562 เท่านั้นและจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562 
  3. จอง 0 บาท หมายความว่า ลูกค้าชำระเงินค่าจองเป็นมูลค่า 0 บาท  โปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการพฤกษาวิลล์ นครอินทร์ - ราชพฤกษ์  ติดต่อรับได้ที่โครงการ พฤกษาวิลล์ นครอินทร์ - ราชพฤกษ์  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนด

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739  หรือสอบถามที่โครงการ พฤกษาวิลล์ 99  เพชรเกษม 91-93 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานขาย สอบถามโทร Pruksa Contact Center 1739

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่น